Ramowy plan dnia pobytu dziecka w żłobku

6.30 – 8.15 Przyjmowanie dzieci do żłobka (zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, indywidualne zabawy z opiekunami, możliwość konsultacji rodziców z opiekunami).

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania (wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych).

8.30 – 8.50 Śniadanie.

8.50 – 9.00 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne po śniadaniu (kształtowanie czynności samoobsługowych).

9.00 – 10.20 Zajęcia tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci (zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, sensoryczne, wspólne czytanie).

10.20 – 10.30 Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne i pielęgnacyjne, trening czystości).

10.30 – 11.00 Obiad I danie (karmienie młodszych dzieci, wdrażanie do samodzielnego jedzenia dzieci starszych, ćwiczenie posługiwania się sztućcami).

11.00 – 11.30 Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku (wyciszenie przed snem, tj. czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej).

11.30 – 12.50 Czas na sen lub leżakowanie.

12.50 – 13.00 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

13.00 – 13.30 Obiad II danie (karmienie dzieci młodszych, wdrażanie do samodzielnego jedzenia dzieci starszych, ćwiczenie posługiwania się sztućcami).

13.30 – 13.45 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne (zabawy ćwiczące samoobsługę).

13.45 – 14.45 Zabawy dowolne (zabawy swobodne, aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu w sprzyjających warunkach pogodowych).

14.45 – 15.00 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne (zabawy ćwiczące samoobsługę).

15.00 – 15.30 Podwieczorek.

15.30 – 15.45 Czynności higieniczne i pielęgnacyjne po podwieczorku (nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej).

15.45 – 16.30 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu (zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami).

You cannot copy content of this page