Formularz zgłoszeniowy

W celu zgłoszenia dziecka do żłobka, proszę wypełnić poniższą kartę zgłoszenia dziecka. Wypełnioną kartę należy wysłać na adres mail sekretariat@kruszynka.edu.pl ,bądź dostarczyć osobiście do placówki. Na każde zgłoszenie odpowiemy niezwłocznie w godzinach pracy naszej placówki.

Karta Zgłoszenia Dziecka – PDF

You cannot copy content of this page