Kontakt

Żłobek „Kruszynka”

ul. Szkolna 7

87-853 Kruszyn

tel. kontaktowy 798-325-214

email: sekretariat@kruszynka.edu.pl

REGON: 520502650
NIP: 8883153254

Forma prawna: GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Rodzaj rejestru lub ewidencji: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY
Forma finansowania: JEDNOSTKA BUDŻETOWA
Forma własności: WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

You cannot copy content of this page