Program "Maluch +" 2022-2029

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KPO

ORAZ 

ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „MALUCH +” 2022-2029

 

Realizacja zadania polega na rozbudowie żłobka związaną z adaptacją pomieszczenia wraz z dostawą wyposażenia i zagospodarowania terenu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem dotacji jest utworzenie w Żłobku „Kruszynka” w Kruszynie pięciu nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy  , tworzonych z udziałem Programu „Maluch +”.

Od 01. października rekrutujemy na nowo powstałe miejsca w żłobku.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

203  502,51 zł

You cannot copy content of this page